Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Архива – скупштина акционара

Редовна скупштина акционара 18.06.2019. г.

  1. Записник са одржане скупштине
  2. Одлуке из претходног поступка
  3. Одлуке у редовном поступку

Сазивање Скупштине и предлози одлука

 

Извештај са одржане ванредне скупштине акционара 1.11.2018.г.

Одлуке са ванредне скупштине акционара 1.11.2018. г.

Ванредна скупштина акционара 1.11.2018. г.

Допуна документације

Одлуке са ванредне скупштине акционара 25.9.2018. г.

Ванредна скупштина акционара 25.9.2018. г.

 

Редовна скупштина акционара 18.6.2018. г.

Извештај са одржане редовне скупштине акционара

Одлуке

Прилози уз одлуку о емитовању IV емисије акција – Извештај независног ревизора

Одлуке одбора директора упућене Скупштини акционара на усвајање

Предлози Одлука редовне Скупштине акционара

Прилози

Формулар за гласање акционара у одсуству
Формулар пуномоћја за скупштину

Ванредна скупштина 15.12.2017. г.

Редовна скупштина 30.5.2017. г.

Одлука о сазивању редовне седнице скупштине акционара 30.5.2017. г.

Позив акционарима за редовну седницу скупштине 30.5.2017. г.

Одлуке одбора директора упућене Скупштини на разматрање и усвајање

Предлози Одлука редовне Скупштине акционара Рудника Ковин а.д.

Формулар за гласање акционара у одсуству

Формулар пуномоћја за скупштину

 

Редовна скупштина 6.6.2016. г.

 

Редовна скупштина 12.06.2015. г.

 

Редовна скупштина 26.06.2014. г.

 

Редовна скупштина 20.06.2013. г.

 

Ванредна скупштина 04.03.2013. г.

 

Редовна скупштина 25.06.2012. г.