Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Скупштина акционара

1.Сазивање редовне Скупштине акционара за 27.06.2024.гodine

2. Материјал за редовну Скупштину акционара 27.06.2024.године

3. Одлуке Одбора директора

 

Одлуке са редовне Скупштине акционара одржане 26.06.2023. године

 

Редовна скупштина акционара 26.06.2023. године

Сазивање редовне Скупштине акционара за 26.06.2023.г.

Материјал за Скупштину

Одлуке одбора директора

Предлози скупштинских одлука

 Страница са Финансијским извештајима

Архива докумената скупштине акционара