Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Скупштина акционара

Редовна скупштина акционара 18.06.2019. г.

  1. Записник са одржане скупштине
  2. Одлуке из претходног поступка
  3. Одлуке у редовном поступку

Сазивање Скупштине и предлози одлука

 

Архива докумената скупштине акционара