Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Скупштина акционара

Сазивање редовне Скупштине акционара за 26.06.2023.г.

Материјал за Скупштину

Одлуке одбора директора

Предлози скупштинских одлука

 Страница са Финансијским извештајима

Архива докумената скупштине акционара