Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Скупштина акционара

Редовна скупштина акционара 22.06.2022. године

Одлуке са редовне Скупштине акционара одржане 22.06.2022. године

Сазивање редовне Скупштине акционара за 22.06.2022.г.

Материјал за Скупштину

Одлуке одбора директора

Предлози скупштинских одлука

 

 Страница са Финансијским извештајима

Архива докумената скупштине акционара