Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Скупштина акционара

Ванредна скупштина 15.12.2017. г.

 

Редовна скупштина 30.5.2017. г.

 

Одлука о сазивању редовне седнице скупштине акционара 30.5.2017. г.

Позив акционарима за редовну седницу скупштине 30.5.2017. г.

Одлуке одбора директора упућене Скупштини на разматрање и усвајање

 

Предлози Одлука редовне Скупштине акционара Рудника Ковин а.д.

Формулар за гласање акционара у одсуству

Формулар пуномоћја за скупштину

Архива докумената скупштине акционара