Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Скупштина акционара

Одлуке са редовне Скупштине акционара одржане 26.06.2023. године

Редовна скупштина акционара 26.06.2023. године

Сазивање редовне Скупштине акционара за 26.06.2023.г.

Материјал за Скупштину

Одлуке одбора директора

Предлози скупштинских одлука

 Страница са Финансијским извештајима

Архива докумената скупштине акционара