Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Скупштина акционара

Редовна скупштина акционара 18.6.2018. г.

Одлуке одбора директора упућене Скупштини акционара на усвајање

Предлози Одлука редовне Скупштине акционара

Прилози

Формулар за гласање акционара у одсуству
Формулар пуномоћја за скупштину

Архива докумената скупштине акционара