Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Скупштина акционара

Редовна скупштина акционара 22.07.2020. г.

1. Записник са одржане скупштине

2. Одлуке у претходном поступку

3. Одлуке у редовном поступку

 

Сазивање Скупштине и предлози одлука

  Предлози одлука

  Материјал за Скупштину

 

 

Страница са Финансијским извештајима

Архива докумената скупштине акционара