Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Скупштина акционара

Извештај са одржане ванредне скупштине акционара 1.11.2018.г.

Одлуке са ванредне скупштине акционара 1.11.2018. г.

Ванредна скупштина акционара 1.11.2018. г.

Допуна документације

 

Архива докумената скупштине акционара