Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Контакт

Привредно друштво “Рудник Ковин ” а. д.

26220 Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85

office@rudnikkovin.rs

Телефон/факс (централа): (013) 741 – 173     (013) 741 – 167

 

Назив предузећа, седиште:

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља “Рудник Ковин” а.д.

 

Дирекција:

26220 Ковин, ул. Цара Лазара бр.85

 

ДИРЕКТОР  office@rudnikkovin.rs

ФИНАНСИЈЕ  radmila.zakic@rudnikkovin.rs

ПРОДАЈА  prodaja@rudnikkovin.rs

НАБАВКА  nabavka@rudnikkovin.rs

 

Служба продаје – малопродаја +381 13 744 014    +381 64 8333 163

Служба продаје – велепродаја  +381 13 744 364

Служба продаје – шеф продаје  +381 13 742 079    +381 64 8 333 158

Служба набавке – шеф набавке +381 64 8807 100

 

ПИБ: 103925339

Матични број: 20053518

 

Текући рачуни:

160 – 206425 – 49  Банка Интеса

160 – 367361 – 10  Банка Интеса – наменски, за уплату синдикалних организација

205 – 121831 – 91  Комерцијална банка

 

Производња:  Коп у Малом Баваништу

Телефон / факс: 00 381 (0) 13 755 035, 00 381 (0) 13 755 046

Вага:    00 381 (0) 13 755 071

Служба набавке: 00 381 (0) 64 8 807 116

 

е-маил Технички директор: ivan.filipov@rudnikkovin.rs

е-маил Набавка: nabavka.kop@rudnikkovin.rs