Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Контакт

Привредно друштво “Рудник Ковин ” а. д.

26220 Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85

office@rudnikkovin.rs

Телефон/факс (централа): (013) 741 – 173

(013) 741 – 167

 

Назив предузећа, седиште:

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља “Рудник Ковин” а.д.

 

Дирекција:

26220 Ковин, ул. Цара Лазара бр.85

 

ДИРЕКТОР office@rudnikkovin.rs

 

ФИНАНСИЈЕ   radmila.zakic@rudnikkovin.rs

 

 

НАБАВКА   nabavka@rudnikkovin.rs

 

Служба продаје  +381 13 744 014

+381 13 742 079

+381 64 8807 111

 

Служба набавке  +381 64 8807 100

+381 64 8807 116

 

ПИБ: 103925339

Матични број: 20053518

ЈБКЈС: 85259

 

Текући рачуни:

325 – 9500550071665 – 80 ОТП Банка

160 – 206425 – 49  Банка Интеса

160 – 367361 – 10  Банка Интеса – наменски, за уплату синдикалних организација

205 – 121831 – 91  Комерцијална банка

 

Производња:  Коп у Малом Баваништу

Телефон / факс: +381 (0) 13 755 035

+381 (0) 13 755 046

Вага:                     +381 (0) 13 755 071

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР: marko.glavonic@rudnikkovin.rs