Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Набавке

Позив за подношење понуда

Набавке услуга откривања површинског слоја терена – корита језера ради експлоатације угља намењеног даљој преради и продаји трећим лицима

Број набавке: 44-V       Датум објаве: 29.10.2019. г.

 

Архива набавки