Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Архива – набавке

Позив за подношење понуда:

1.6.2017. 28-V Набавке услуга откривања површинског слоја терена – корита језера ради експлоатације угља намењеног даљој преради и продаји трећим лицима

>> преузмите позив и документацију