Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Почетна

bonitet2019

Рудник Ковин налази се у Јужном Банату, 8 км јужно од села Гај, непосредно поред насеља Мало Баваниште, општина Ковин, регионални центар – Панчево, најближи град – Смедерево, на свега 11 км од Ковина, повезано мостом преко Дунава.

Истражни радови на простору рудника започети су 1976., а ископ угља је отпочео 1995. године. Угаљ се вади са дна језера које је повезано са Дунавом, и представља јединствену подводну експлоатацију угља на свету.

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља издвојено је 1. јула 2005. године из састава Електропривреде Србије и од тада послује као самостално тржишно оријентисано предузеће.

Априла 2007. године предузеће је продато на аукцији за 16 милиона евра бугарском предузећу “Корником” еоод из Софије. Јуна 2010. године Агенција за приватизацију је раскинула уговор о продаји са наведеним предузећем  и од тада се предузеће налази у реструктурирању, и у припреми за нову приватизацију.

Oд септембра  2014. године, изменом Закона о приватизацији, предузеће излази из реструктурирања. Од јуна 2015 године пословни рачуни више  нису заштићени  од наплате повериоца. Предузеће од тада  почиње да послује по тржишним принципима, без дана блокаде пословног рачуна, и измирује текуће али и део старих обавеза насталих у периоду приватизације и реструктурирања.

Одлуком Министарства привреде поступак приватизације се спроводи моделом  продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда, са јавним надметањем. Почетна цена за продају капитала је 100% процењене вредности капитала предузећа.

У новембру 2023. године, на основу Закључка Владе Републике Србије из јуна 2023. године, извршен је пренос акција Рудника Ковин са Регистра хартија и удела на Републику Србију, и Министарство привреде доноси Одлуку да се ОБУСТАВЉА поступак приватизације Рудника Ковин.

Угаљ добијен подводном експлоатацијом  је класе Лигнит и намењен је за широку и индустријску потрошњу.

Продаје се у класама: комад-коцка, орах, грах, и дорађени грах и просечне је топлотне вредности од 11000 кЈ/кг.

Продаје се и шљунак као нуспроизвод добијен при ископу угља у следећим облицима:

  • природна мешавина шљунка (чист шљунак)
  • шљунак негарантованог квалитета (прљав шљунак)