Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 office@rudnikkovin.rs +381 13 741 167

Архива – Финансијски извештаји

2021. година

2020. година

2019. година

2018. година

Обавештење о промењеном броју акција и повећању капитала по основу издавања обичних акција

2017. година

 

2016. година

 

2015. година

 

2014. година

 

2013. година

 

2012. година

 

2011. година

 

2010. година

 

2009. година